Phao câu đài - Phao Phi Yến Cỏ Bóc Vỏ - S20

280.000 

Vận chuyển:

Xóa

Chi tiết sản phẩm

Phao Phi Yến Cỏ Bóc Vỏ – S20

#1

chiều dài tổng:48cm

chiều dài bầu:10.0cm

chiều dài ty:27.0cm

chiều dài chân:11.0cm

số nấc:21

TLTB: 0.75g

Tải chì: 1.30g

 

#2

chiều dài tổng:49cm

chiều dài bầu:11.0cm

chiều dài ty:27.0cm

chiều dài chân:11.0cm

số nấc:21

TLTB: 0.88g

Tải chì: 1.73g

 

 

#3

chiều dài tổng:50cm

chiều dài bầu:112.0cm

chiều dài ty:27.0cm

chiều dài chân:11.0cm

số nấc:21

TLTB: 0.94g

Tải chì: 2.06g

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm mới
Scroll to Top
Cart
  • No products in the cart.